คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อสำหรับผู้ใช้ AirPay เคาน์เตอร์, AirPay Wallet และ ร้านค้า Shopee เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับบุคคลธรรมดา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ใช้บริการ AirPay เคาน์เตอร์, AirPay Wallet หรือร้านค้า Shopee
  • ทำการผูกบัญชีอัตโนมัติ (GIRO)
  • ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีความสามารถในการชำระค่างวด ตามที่บริษัทกำหนด

อัตราดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

กรณีอยู่ในระหว่างการชำระ หรือมียอดค้างชำระสินเชื่อ Credit On Air อยู่แล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อ Turbo Cash ได้ หากท่านต้องการใช้บริการสินเชื่อ Turbo Cash ท่านจำเป็นต้องชำระยอดทั้งหมดของสินเชื่อ Credit On Air ให้ครบถ้วนก่อน

GIRO คือ ระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไปยังบัญชี AirPay เคาน์เตอร์ของลูกค้า โดยเบื้องต้น จะต้องทำการผูกบัญชีระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชี AirPay เคาน์เตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

ระยะเวลาการผ่อนชำระมีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน

เฉพาะร้านค้า AirPay เคาน์เตอร์ สามารถชำระยอดสินเชื่อก่อนกำหนดได้ และจะต้องเป็นการชำระแบบเต็มวงเงินในยอดสินเชื่อนั้นๆ

สามารถตรวจสอบ วงเงินคงเหลือและยอดเงินที่ต้องชำระ ได้บน Application ในเมนู ประวัติ หรือ My Loans

สำหรับร้านค้า AirPay เคาน์เตอร์ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง โดยเมื่อถึงวันครบกำหนด

  1. ชำระโดยการหักผ่านกระเป๋า AirPay
  2. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับทาง AirPay (GIRO)

สำหรับผู้ใช้ AirPay Wallet และ ร้านค้า Shopee สามารถชำระหักผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับทาง AirPay (GIRO)

วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เท่ากัน เงื่อนไขต่างๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

ในกรณีที่ไม่มียอดค้างชำระที่เลยกำหนดการ ท่านสามารถกู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินอนุมัติ

Call Center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับร้าน AirPay เคาน์เตอร์ : 02-118-9118
สำหรับร้าน Shopee : 02-118-9170
สำหรับผู้ใช้ AirPay Wallet : 02-118-9170

ใช้เพียงรูปถ่ายบัตรประชาชนไทย, ผูกบัญชีอัตโนมัติ (GIRO) ก็สามารถสมัครได้ทันที

©2016 Turbo Cash (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.