วิธีขอสินเชื่อ

คู่มือการใช้งาน / วิธีขอสินเชื่อ

1. คลิกปุ่ม "ขอสินเชื่อ"

2. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
และเลือกจำนวนงวดผ่อนชำระ

3. เลื่อนหน้าจอตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
แล้วคลิกปุ่ม"ยืนยัน"

4. ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน
ลงลายมือแล้วคลิกปุ่ม"ตกลง"

5. ขอสินเชื่อสำเร็จ