วิธีสมัครใช้บริการสินเชื่อ

คู่มือการใช้งาน / วิธีดาวน์วิธีดาวน์โหลดสัญญาเงินกู้

1. คลิกปุ่ม"ประวัติ"

2. คลิกรายการสินเชื่อที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม"ขอสัญญากู้ยืมเงิน"

4. กรอกที่อยู่อีเมลที่ใช้รับไฟล์เอกสาร
สัญญากู้ยืมเงิน แล้วคลิกปุ่ม"ส่ง"

5. ตรวจสอบสถานะการส่งไฟล์
แล้วคลิกปุ่ม"ตกลง"

6. ไฟล์สัญญากู้ยืมเงินจะถูกแนบไปกับอีเมล