วิธีสมัครใช้บริการสินเชื่อ

คู่มือการใช้งาน / วิธีสมัครใช้บริการสินเชื่อ

1. คลิกปุ่ม"ยืนยันตัวตน"

2. เตรียมเอกสารตามที่ระบุ
แล้วคลิกปุ่ม"เริ่มการยืนยันตัวตน"

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
แล้วคลิกปุ่ม"ตกลง"

4. อัพโหลดรูปถ่ายที่มีใบหน้า
และหน้าบัตรประชาชนของผู้กู้
ให้เห็นตัวหนังสือในบัตรอย่างชัดเจน

5. อัพโหลดรูปถ่ายทะเบียนบ้านหน้าแรก
และหน้าที่มีชื่อผู้กู้ให้เห็นตัวหนังสือชัดเจน
แล้วคลิกปุ่ม"ต่อไป"

6. อัพโหลดรูปถ่ายหน้าร้าน
แล้วคลิกปุ่ม"ต่อไป"

7. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่